Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu to uczelnia niepubliczna, która kształci studentów w oparciu o najwyższe standardy nauczania. Swoje główne motto „Praktycznie wiesz więcej” realizuje łącząc ze sobą autorytet wykładowców i doświadczenie praktyków. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu oferuje studentom dostęp zarówno do wartościowych wykładów, jak i interesujących warsztatów oraz praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej, w sali sądowej czy też w laboratorium kryminalistycznym. Oferta uczelni obejmuje studia na kierunkach i specjalnościach takich jak Prawo, Kryminologia i kryminalistyka, Cyberprzestępczość oraz Zarządzanie kryzysowe. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na stronie internetowej uczelni.

Nasza oferta

Prawo
Kryminologia i kryminalistyka
Cyberprzestępczość
Zarządzanie kryzysowe
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!